Merlecons ja Ko OÜ
Estonia pst. 1-301
10143 Tallinn
Tel: 6 46 66 96
 
 

Täienduskoolitus

Majandustegevusteate registreerimisnumber Eesti Hariduse Infosüsteemis: 169538

Täienduskoolituse õppekorralduse alused ja täienduskoolitusasutuse tegevuse kvaliteedi tagamise alused

  Täiskasvanute koolituse seadus (alates 01.07.15): Riigi Teataja

  Täienduskoolituse standard (alates 01.07.15): Riigi Teataja


Konsultatsiooniteenus

Merlecons ja Ko OÜ pakutavate teenustega koolidele saab tutvuda SIIN.

Teenuste tellimiseks palume saata e-kiri aadressil mati@merlecons.ee.


Õigusaktid


Merlecons Toimetised


Raamatute tutvustused


E-kirja saatmine

Merleconsile saad meie veebilehe kaudu e-kirja saata SIIN.
Teated
Esmaspäev, 24. aprill 2017

23. veebruarist alustasime oma kahekümnendat tegevusaastat.

Koolituskeskuses toimuvad koolitused koolidele ja lasteaedadele:

 • 18.04 - Turvalisus õppekäigul ja ekskursioonil
 • 19.04 - Lasteaia majandusjuhataja ülesanded lasteasutuse turvalisuse tagamisel
 • 20.04 - Täiendava õppetöö korraldamine
 • 03.05 - Muutunud õpikäsitus üleminekul väljundipõhisele õppele
 • 04.05 - Koolivalmiduskaardi koostamoine ja vormistamine kooskõlas õigusaktidega
 • 09.05 - Õpetaja eneseanalüüs ja oma töö tulemuslikkuse hindamine õppeaasta kokkuvõtte koostamisel koolis
 • 10.05 - Kuidas toime tulla "kiusliku" lapsevanemaga, kes ei tunnista oma lapse probleeme
 • 11.05 - HEV õpilaste arengu tulemuslikkuse hindamine ja hindamise tulemuste dokumenteerimine
 • 16.05 - Kujundava hindamise ehk õppimist toetava hindamise praktiline rakendamine koolis
 • 17.05 - Dokumentide vormistamine seoses kooli lõpetamise ja uute õpilaste kooli vastuvõtmisega
 • 18.05 - Ettevalmistumine järelevalveks
 • 23.05 - Õppeaasta kokkuvõtte koostamine ja tulemuslikkuse hindamine põhikoolis
 • 24.05 - Kirjeldavate sõnaliste hinnangute kasutamine numbriliste kokkuvõtvate hinnete asemel
 • 25.05 - Muutunud nõuded sisehindamisele ja tulemuste vormistamisele, arengukava struktuurile ja üldtööplaanis arengukava tegevuskava esitamisele
 • 30.05 - Õpetaja eneseanalüüs ja oma töö tulemuslikkuse hindamine õppeaasta kokkuvõtte koostamisel lasteaias
 • 31.05 - Võtted toimetulekuks distsipliini- ja käitumisprobleemidega õppetunnis
 • 08.06 - Muutunud õpikäsitus üleminekul väljundipõhisele õppele

  Õppekavadega saab tutvuda SIIN.

  Koolitusele registreerimiseks palume saata e-kiri aadressil koolitus@merlecons.ee. Registreerimisel on vajalik järgmine informatsioon: osaleja ees- ja perekonnanimi, isikukood, õppeasutus.

 • Viimasena ilmunud Merlecons Toimetised seerias A.
  Toimetised nr. 10 on pealkirjaga Juhised eesmärgistatud õppekäigu läbiviimiseks.
  Toimetised nr. 9 on pealkirjaga Iseseisva õppimise oskuste süsteemne arendamine kujundava ehk õppimist toetava hindamise kaudu.
  Toimetised nr. 8 on pealkirjaga Kujundava hindamise kaudu iga õpilase arengu toetamine.

  Sisukordadega saab tutvuda SIIN.

  Kõigil soovijatel palume saata e-kiri aadressil toimetised@merlecons.ee.

  Viimasena ilmunud Merlecons Toimetised seerias B.
  Toimetised nr. 104 on pealkirjaga Õppeaasta kokkuvõtte koostamine ja tulemuslikkuse hindamine põhikoolis.
  Toimetised nr. 103 on pealkirjaga Haldusjärelevalve ja temaatilise järelevalve käigus tuvastatud rikkumised, mida saab kool ennetavalt kõrvaldada.
  Toimetised nr. 102 on pealkirjaga Sisehindamine kooli raamatukogus.
  Toimetised nr. 101 on pealkirjaga Abimaterjal huvijuhile: tähtpäevadega seotud aktuste korraldamine.
  Toimetised nr. 100 on pealkirjaga Abimaterjal kooli majandusjuhatajale: turvaline ja ohutu töö- ja õpikeskkond koolis.
  Toimetised nr. 99 on pealkirjaga Kooli asjaajamise ajakohastamine.
  Toimetised nr. 98 on pealkirjaga Töösuhte ja personalitööga seotud põhidokumendid koolis.
  Toimetised nr. 97 on pealkirjaga Nõuded kooli päevakava sisule.
  Toimetised nr. 96 on pealkirjaga Nõuded kooli veebilehe sisule.

  Sisukordadega saab tutvuda SIIN.

  Kõigil soovijatel palume saata e-kiri aadressil toimetised@merlecons.ee.

  Viimasena ilmunud Merlecons Toimetised seerias C.
  Toimetised nr. 29 on pealkirjaga Abimaterjal lasteaia majandusjuhatajale: turvaline ja ohutu töö- ja õpikeskkond koolieelses lasteasutuses.
  Toimetised nr. 28 on pealkirjaga Töösuhte ja personalitööga seotud põhidokumendid lasteaias.
  Toimetised nr. 27 on pealkirjaga Lasteaia tegevuseks vajalike põhidokumentide loend 2016.

  Sisukordadega saab tutvuda SIIN.

  Kõigil soovijatel palume saata e-kiri aadressil toimetised@merlecons.ee.

     Merlecons 2001-2017     e-kiri: info@merlecons.ee