Merlecons ja Ko OÜ
Estonia pst. 1-301
10143 Tallinn
Tel: 6 46 66 96
 
 

Täienduskoolitus

Majandustegevusteate registreerimisnumber Eesti Hariduse Infosüsteemis: 141739

Täienduskoolituse õppekorralduse alused ja täienduskoolitusasutuse tegevuse kvaliteedi tagamise alused

  Täiskasvanute koolituse seadus (alates 01.07.15): Riigi Teataja

  Täienduskoolituse standard (alates 01.07.15): Riigi Teataja


Konsultatsiooniteenus

Merlecons ja Ko OÜ pakutavate teenustega koolidele saab tutvuda SIIN.

Teenuste tellimiseks palume saata e-kiri aadressil mati@merlecons.ee.


Õigusaktid


Merlecons Toimetised


Raamatute tutvustused


E-kirja saatmine

Merleconsile saad meie veebilehe kaudu e-kirja saata SIIN.
Teated
Laupäev, 3. detsember 2016

Koolituskeskuses toimuvad koolitused koolidele ja lasteaedadele:

 • 01.12 - Nõuded arenguvestluste läbiviimisele seoses õpikäsituse muutumisega
 • 06.12 - Huvijuhi ülesanded ja roll muutunud õpikäsituse rakendamisel koolis tulenevalt uuenenud riiklikust õppekavast
 • 07.12 - Muudatused õpetaja töö planeerimises koostöös teiste õpetajatega ja töökava/ainepassi koostamises
 • 08.12 - Kooli majandusjuhataja ülesanded oma valdkonna töö korraldamisel
 • 13.12 - Lasteaia õppealajuhataja ülesanded oma valdkonna juhtimisel seoses muudatustega õigusaktides
 • 14.12 - Infojuhi ülesanded koolis tulenevalt õigusaktidest 2016/2017. õppeaasta kontekstis
 • 15.12 - Muutunud õpikäsitus üleminekul väljundipõhisele õppele

  Õppekavadega saab tutvuda SIIN.

  Koolitusele registreerimiseks palume saata e-kiri aadressil koolitus@merlecons.ee. Registreerimisel on vajalik järgmine informatsioon: osaleja ees- ja perekonnanimi, isikukood, õppeasutus.

 • Viimasena ilmunud Merlecons Toimetised seerias A.
  Toimetised nr. 7 on pealkirjaga Aktiivõppe meetodid infost ausaamise ja kuulamisoskuse arendamiseks, et kujundada õpilaste võimekust iseseisvalt tööd teha ja tulla toime kodutöödega.
  Toimetised nr. 6 on pealkirjaga Aktiivõppe meetodid viisaka, teistest lugupidava ja teisi austava käitumise kujundamiseks.
  Toimetised nr. 5 on pealkirjaga Aktiivõppe meetodid õpilastes eneseväljendamisega seotud võimekuste kujundamisel, et nad saaksid tulemuslikumalt esindada iseennast ja kooli.
  Toimetised nr. 4 on pealkirjaga Meetodid probleemi lahendamise ja otsustamise võimekuse kujundamiseks õpilastes.
  Toimetised nr. 3 on pealkirjaga Aktiivõppe meetodid õpilastes eneseanalüüsi oskuste ning õppimise eest vastutuse võtmise kujundamiseks.
  Toimetised nr. 2 on pealkirjaga Valik kogemusõppel põhinevaid aktiivõppe meetodeid matemaatika tunnis kasutamiseks.
  Toimetised nr. 1 on pealkirjaga Valik kogemusõppel põhinevaid aktiivõppe meetodeid loodusainete õpetamisel.

  Sisukordadega saab tutvuda SIIN.

  Kõigil soovijatel palume saata e-kiri aadressil toimetised@merlecons.ee.

  Viimasena ilmunud Merlecons Toimetised seerias B.
  Toimetised nr. 97 on pealkirjaga Nõuded kooli päevakava sisule.
  Toimetised nr. 96 on pealkirjaga Nõuded kooli veebilehe sisule.
  Toimetised nr. 95 on pealkirjaga Dokumentatsioon haridusliku erivajadusega õpilase toetamisel 2016.
  Toimetised nr. 94 on pealkirjaga Loetelu ja näidised dokumentidest, mille kehtestamine, koostamine või ajakohastamine on nõutav ja tarvilik õppeaasta alguses.
  Toimetised nr. 93 on pealkirjaga Õpilaste õpitahte toetamine hinnete parandamise võimaldamise kaudu.
  Toimetised nr. 92 on pealkirjaga Kooli üldtööplaani sisu ja vorminõuded ning väljundipõhine tegevuste kavandamine üldtööplaanis.
  Toimetised nr. 91 on pealkirjaga Õppenõukogu tegevuse reglemendi koostamine ja selle näidis.
  Toimetised nr. 90 on pealkirjaga Juhised lühikeske, kuid samas sisuka, kooli arengukava koostamiseks.
  Toimetised nr. 89 on pealkirjaga Näiteid üldpädevuste õpetamisel õppetunni tasandil.
  Toimetised nr. 88 on pealkirjaga Võimalus ja võimatus piirata nutiseadmete kasutamist koolis.
  Toimetised nr. 87 on pealkirjaga Väljundipõhine õpe ja kujundav hindamine.
  Toimetised nr. 86 on pealkirjaga Soovitused põhikooli õppekavades erinevate puuduste kõrvaldamiseks.
  Toimetised nr. 85 on pealkirjaga Koolidirektori pädevus koos viidetega õiguslikule alusele anda käskkirju ja käskkirja näidised seisuga 01.03.2016. a.
  Toimetised nr. 84 on pealkirjaga Põhikooli ja gümnaasiumi tegevusnäitajad.
  Toimetised nr. 83 on pealkirjaga Muutunud õpikäsituse raamistik üldhariduskoolis.
  Toimetised nr. 82 on pealkirjaga Sisehindamine koolis: juhised sisehindamiseks alates 1. jaanuarist 2016. a.

  Sisukordadega saab tutvuda SIIN.

  Kõigil soovijatel palume saata e-kiri aadressil toimetised@merlecons.ee.

  Viimasena ilmunud Merlecons Toimetised seerias C.
  Toimetised nr. 27 on pealkirjaga Lasteaia tegevuseks vajalike põhidokumentide loend 2016.
  Toimetised nr. 26 on pealkirjaga Lasteasutuse tegevuskava koostamine.
  Toimetised nr. 25 on pealkirjaga Koolivalmiduskaart: probleemid ja lahendused.
  Toimetised nr. 24 on pealkirjaga Koolieelse lasteasutuse uued tegevusnäitajad.
  Toimetised nr. 23 on pealkirjaga Lasteaia direktori pädevus koos viidetega õiguslikule alusele anda käskkirju seisuga 01.03.2016. a.
  Toimetised nr. 22 on pealkirjaga Sisehindamine lasteaias: juhised sisehindamiseks alates 1. jaanuarist 2016. a.

  Sisukordadega saab tutvuda SIIN.

  Kõigil soovijatel palume saata e-kiri aadressil toimetised@merlecons.ee.

  Merlecons koolituskeskuses on müügil kõvakaanelised raamatud.
 • Aktiivõppe meetodid III.
 • Дидактические основы методов обучения.

  Raamat(ud) koos arvega saadetakse posti teel. Saatekulud kannab Merlecons ja Ko koolituskeskus.

  Kõigil soovijatel palume saata e-kiri aadressil toimetised@merlecons.ee.


 •    Merlecons 2001-2016     e-kiri: info@merlecons.ee