Merlecons ja Ko OÜ
Estonia pst. 1-301
10143 Tallinn
Tel: 6 46 66 96
 
 

Täienduskoolitus

Majandustegevusteate registreerimisnumber Eesti Hariduse Infosüsteemis: 165937

Täienduskoolituse õppekorralduse alused ja täienduskoolitusasutuse tegevuse kvaliteedi tagamise alused

  Täiskasvanute koolituse seadus (alates 01.07.15): Riigi Teataja

  Täienduskoolituse standard (alates 01.07.15): Riigi Teataja


Konsultatsiooniteenus

Merlecons ja Ko OÜ pakutavate teenustega koolidele saab tutvuda SIIN.

Teenuste tellimiseks palume saata e-kiri aadressil mati@merlecons.ee.


Õigusaktid


Merlecons Toimetised


Raamatute tutvustused


E-kirja saatmine

Merleconsile saad meie veebilehe kaudu e-kirja saata SIIN.
Teated
Esmaspäev, 23. jaanuar 2017

Koolituskeskuses toimuvad koolitused koolidele ja lasteaedadele:

 • 24.01 - Koolidirektori põhitegevuste korrastamine lähtuvalt õigusaktidest ning 2017. aasta prioriteetsetest eesmärkidest
 • 25.01 - Õpilaste iseseisva õppimise oskuste süsteemne arendamine kujundava hindamise kaudu
 • 26.01 - Kooli sekretäri töö korraldamine
 • 31.01 - Õppealajuhataja kui oma valdkonna juht: töökorraldus ja dokumentatsioon
 • 02.02 - Õppenõukogu sekrtetäri ülesanded õppenõukogu tegevuse korraldamisel ja dokumenteerimisel
 • 07.02 - Tähtpäevadega seotud aktuste ja õppekavaväliste tegevuste korraldamine
 • 08.02 - Muudatused õpetaja tö&puml; planeerimises ning töökava/ainepassi koostamine
 • 09.02 - Tunnivaatluse kaudu õpetaja töö tulemuslikkuse hindamine
 • 14.02 - Kuidas toimida kodutöödega, et sellega kaasneks õpilaste ja vanemate rahulolu
 • 15.02 - HEV õpilaste toetamisega seotud tegevuste korraldamine ja dokumenteerimine
 • 16.02 - Milliste tegevuste kaudu "kahemehi" vähendada
 • 22.02 - Õpilaste iseseisva õppimise oskuste süsteemne arendamine kujundava hindamise kaudu

  Õppekavadega saab tutvuda SIIN.

  Koolitusele registreerimiseks palume saata e-kiri aadressil koolitus@merlecons.ee. Registreerimisel on vajalik järgmine informatsioon: osaleja ees- ja perekonnanimi, isikukood, õppeasutus.

 • Viimasena ilmunud Merlecons Toimetised seerias A.
  Toimetised nr. 9 on pealkirjaga Iseseisva õppimise oskuste süsteemne arendamine kujundava ehk õppimist toetava hindamise kaudu.
  Toimetised nr. 8 on pealkirjaga Kujundava hindamise kaudu iga õpilase arengu toetamine.

  Sisukordadega saab tutvuda SIIN.

  Kõigil soovijatel palume saata e-kiri aadressil toimetised@merlecons.ee.

  Viimasena ilmunud Merlecons Toimetised seerias B.
  Toimetised nr. 98 on pealkirjaga Töösuhte ja personalitööga seotud põhidokumendid koolis.
  Toimetised nr. 97 on pealkirjaga Nõuded kooli päevakava sisule.
  Toimetised nr. 96 on pealkirjaga Nõuded kooli veebilehe sisule.

  Sisukordadega saab tutvuda SIIN.

  Kõigil soovijatel palume saata e-kiri aadressil toimetised@merlecons.ee.

  Viimasena ilmunud Merlecons Toimetised seerias C.
  Toimetised nr. 28 on pealkirjaga Töösuhte ja personalitööga seotud põhidokumendid lasteaias.
  Toimetised nr. 27 on pealkirjaga Lasteaia tegevuseks vajalike põhidokumentide loend 2016.

  Sisukordadega saab tutvuda SIIN.

  Kõigil soovijatel palume saata e-kiri aadressil toimetised@merlecons.ee.

     Merlecons 2001-2017     e-kiri: info@merlecons.ee