Merlecons ja Ko OÜ
Estonia pst. 1-301
10143 Tallinn
Tel: 6 46 66 96
 
 

Täienduskoolitus

Majandustegevusteate registreerimisnumber Eesti Hariduse Infosüsteemis: 169538

Täienduskoolituse õppekorralduse alused ja täienduskoolitusasutuse tegevuse kvaliteedi tagamise alused

  Täiskasvanute koolituse seadus (alates 01.07.15): Riigi Teataja

  Täienduskoolituse standard (alates 01.07.15): Riigi Teataja


Konsultatsiooniteenus

Merlecons ja Ko OÜ pakutavate teenustega koolidele saab tutvuda SIIN.

Teenuste tellimiseks palume saata e-kiri aadressil mati@merlecons.ee.


Õigusaktid


Merlecons Toimetised


Raamatute tutvustused


E-kirja saatmine

Merleconsile saad meie veebilehe kaudu e-kirja saata SIIN.
Teated
Laupäev, 25. veebruar 2017

23. veebruarist alustame oma kahekümnendat tegevusaastat.

Koolituskeskuses toimuvad koolitused koolidele ja lasteaedadele:

 • 01.03 - Muutunud õpikäsitus üleminekul väljundipõhisele õppele
 • 02.03 - Individuaalse õppekava koostamine
 • 07.03 - Arengukava koostamine ja sisehindamise läbiviimine koolis, arvestades muudatusi õigusaktides
 • 09.03 - Kooli õppealajuhataja kui oma valdkonna juht: töökorraldus ja dokumentatsioon
 • 14.03 - Töösuhte ja personalitööga seotud aktuaalsed valdkonnad koolis
 • 15.03 - Meetodid koolivalmiduse määramiseks
 • 28.03 - Õpetaja eneseanalüüs ja oma töö tulemuslikkuse hindamine õppeaasta kokkuvõtte koostamisel koolis
 • 30.03 - Asjaajamise ajakohastamine ning töösuhte ja personalitöö põhidokumendid koolis

  Õppekavadega saab tutvuda SIIN.

  Koolitusele registreerimiseks palume saata e-kiri aadressil koolitus@merlecons.ee. Registreerimisel on vajalik järgmine informatsioon: osaleja ees- ja perekonnanimi, isikukood, õppeasutus.

 • Viimasena ilmunud Merlecons Toimetised seerias A.
  Toimetised nr. 9 on pealkirjaga Iseseisva õppimise oskuste süsteemne arendamine kujundava ehk õppimist toetava hindamise kaudu.
  Toimetised nr. 8 on pealkirjaga Kujundava hindamise kaudu iga õpilase arengu toetamine.

  Sisukordadega saab tutvuda SIIN.

  Kõigil soovijatel palume saata e-kiri aadressil toimetised@merlecons.ee.

  Viimasena ilmunud Merlecons Toimetised seerias B.
  Toimetised nr. 102 on pealkirjaga Sisehindamine kooli raamatukogus.
  Toimetised nr. 101 on pealkirjaga Abimaterjal huvijuhile: tähtpäevadega seotud aktuste korraldamine.
  Toimetised nr. 100 on pealkirjaga Abimaterjal kooli majandusjuhatajale: turvaline ja ohutu töö- ja õpikeskkond koolis.
  Toimetised nr. 99 on pealkirjaga Kooli asjaajamise ajakohastamine.
  Toimetised nr. 98 on pealkirjaga Töösuhte ja personalitööga seotud põhidokumendid koolis.
  Toimetised nr. 97 on pealkirjaga Nõuded kooli päevakava sisule.
  Toimetised nr. 96 on pealkirjaga Nõuded kooli veebilehe sisule.

  Sisukordadega saab tutvuda SIIN.

  Kõigil soovijatel palume saata e-kiri aadressil toimetised@merlecons.ee.

  Viimasena ilmunud Merlecons Toimetised seerias C.
  Toimetised nr. 29 on pealkirjaga Abimaterjal lasteaia majandusjuhatajale: turvaline ja ohutu töö- ja õpikeskkond koolieelses lasteasutuses.
  Toimetised nr. 28 on pealkirjaga Töösuhte ja personalitööga seotud põhidokumendid lasteaias.
  Toimetised nr. 27 on pealkirjaga Lasteaia tegevuseks vajalike põhidokumentide loend 2016.

  Sisukordadega saab tutvuda SIIN.

  Kõigil soovijatel palume saata e-kiri aadressil toimetised@merlecons.ee.

     Merlecons 2001-2017     e-kiri: info@merlecons.ee