Merlecons ja Ko OÜ
Estonia pst. 1-301
10143 Tallinn
Tel: 6 46 66 96
 
 

Täienduskoolitus

Majandustegevusteate registreerimisnumber Eesti Hariduse Infosüsteemis: 169538

Täienduskoolituse õppekorralduse alused ja täienduskoolitusasutuse tegevuse kvaliteedi tagamise alused

  Täiskasvanute koolituse seadus (alates 01.07.15): Riigi Teataja

  Täienduskoolituse standard (alates 01.07.15): Riigi Teataja


Konsultatsiooniteenus

Merlecons ja Ko OÜ pakutavate teenustega koolidele saab tutvuda SIIN.

Teenuste tellimiseks palume saata e-kiri aadressil mati@merlecons.ee.


Õigusaktid


Merlecons Toimetised


Raamatute tutvustused


E-kirja saatmine

Merleconsile saad meie veebilehe kaudu e-kirja saata SIIN.
Teated
Esmaspäev, 21. mai 2018

20 aastat tagasi (23. veebruaril) Merle ja Tarmo asutasid Merlecons ja Ko OÜ. Täname kõiki koostööpartnereid ja sõpru, kes on olnud kõik need aastad meiega. Täname tänase tiimi poolt kõiki endiseid kolleege - Eed, Alvar, Merilin, Kairi, Ilona, Reelika. Suur tänu kõikidele tänastele kolleegidele, kes igapäevaselt panustavad firma toimimisse - Tarmo, Mati, Maie, Merle ja Anneli. Palju õnne meile kõigile!


Koolituskeskuses toimuvad koolitused koolidele ja lasteaedadele:

 • 08.05 - Lasteaia direktori ja õppealajuhataja ülesanded lasteaia tegevuse ja dokumentatsiooni korrastamisel kooskõlas õigusaktidega
 • 09.05 - Ettevalmistumine järelevalveks koolis: temaatilise järelevalve prioriteet 2018
 • 10.05 - Muudatused õigusaktides: üldist tuge vajavate ja HEV õpilaste toetamisega seotud tegevuste korraldamine ja dokumenteerimine
 • 15.05 - Dokumentide vormistamine seoses kooli lõpetamisega ja uute õpilaste kooli vastuvõtmisega
 • 16.05 - Õpetaja eneseanalüüs ja oma töö tulemuslikkuse hindamine õppeaasta kokkuvõtte koostamisel koolis
 • 17.05 - Kooli õppekava uuendamine seoses muudatustega õigusaktides
 • 22.05 - Õppeaasta kokkuvõtte koostamine ja tulemuslikkuse hindamine põhikoolis
 • 23.05 - Kuidas toime tulla "kiusliku" vanemaga, kes ei tunnista oma lapse probleeme
 • 24.05 - Õppeaasta kokkuvõtte koostamine ja tulemuslikkuse hindamine lasteaias
 • 29.05 - Võtted toimetulekuks distsipliini- ja käitumisprobleemidega õppetunnis
 • 30.05 - Õpetaja eneseanalüüs ja oma töö tulemuslikkuse hindamine õppeaasta kokkuvõtte koostamisel lasteaias
 • 31.05 - Täiendava õppetöö korraldamine
 • 05.06 - Muutunud õpikäsitus üleminekul väljundipõhisele õppele

  Õppekavadega saab tutvuda SIIN.

  Koolitusele registreerimiseks palume saata e-kiri aadressil koolitus@merlecons.ee. Registreerimisel on vajalik järgmine informatsioon: osaleja ees- ja perekonnanimi, isikukood, õppeasutus.

 • Viimasena ilmunud Merlecons Toimetised seerias A.
  Toimetised nr. 10 on pealkirjaga Juhised eesmärgistatud õppekäigu läbiviimiseks.
  Toimetised nr. 9 on pealkirjaga Iseseisva õppimise oskuste süsteemne arendamine kujundava ehk õppimist toetava hindamise kaudu.
  Toimetised nr. 8 on pealkirjaga Kujundava hindamise kaudu iga õpilase arengu toetamine.

  Sisukordadega saab tutvuda SIIN.

  Kõigil soovijatel palume saata e-kiri aadressil toimetised@merlecons.ee.

  Viimasena ilmunud Merlecons Toimetised seerias B.
  Toimetised nr. 119 on pealkirjaga Õppeaasta kokkuvõtte koostamine ja tulemuslikkuse hindamine koolis lähtuvalt temaatilise järelevalve prioriteedist 2018.
  Toimetised nr. 118 on pealkirjaga Juhised ametijuhendi koostamiseks.
  Toimetised nr. 117 on pealkirjaga Nõuded individuaalsele õppekavale ning kooli ja vanema vahelise kokkuleppe sõlmimisele alates 17.02.2018. a.
  Toimetised nr. 116 on pealkirjaga Õiguslikud alused direktori käskkirjadele seisuga 09.03.2018. a.
  Toimetised nr. 115 on pealkirjaga Muudatused koolikorralduses alates 1. veebruarist 2018. a seoses üldist tuge vajavate ja HEV õpilaste toetamisega.
  Toimetised nr. 114 on pealkirjaga Muudatuste menetlemine ja vormistamine kooli õppekava kehalise kasvatuse ainekavas seoses muudatustega ujumises.
  Toimetised nr. 113 on pealkirjaga Õppenõukogu tegevuse korraldamine.
  Toimetised nr. 112 on pealkirjaga Õpetaja kui juht.
  Toimetised nr. 111 on pealkirjaga Muutunud nõuded asjaajamises: kooli direktori k&aumL;skkirja koostamine ja vormistamine õppeaastal 2017/2018.
  Toimetised nr. 110 on pealkirjaga Muutunud nõuded teabe- ja dokumendihaldusele, mis tingivad muudatused kooli asjaajamises: mõisted ja põhimõtted.

  Sisukordadega saab tutvuda SIIN.

  Kõigil soovijatel palume saata e-kiri aadressil toimetised@merlecons.ee.

  Viimasena ilmunud Merlecons Toimetised seerias C.
  Toimetised nr. 32 on pealkirjaga Õppeaasta kokkuvõtte koostamine ja tulemuslikkuse hindamine koolieelses lasteasutuses lähtuvalt temaatilise järelevalve prioriteedist 2018.
  Toimetised nr. 31 on pealkirjaga Muutunud nõuded teabe- ja dokumendihaldusele, mis tingivad muudatused lasteasutuse asjaajamises: mõisted ja põhimõtted.
  Toimetised nr. 30 on pealkirjaga Arenguvestluste läbiviimine ja koostöö lapsevanematega koolieelses lasteasutuses.
  Toimetised nr. 29 on pealkirjaga Abimaterjal lasteaia majandusjuhatajale: turvaline ja ohutu töö- ja õpikeskkond koolieelses lasteasutuses.
  Toimetised nr. 28 on pealkirjaga Töösuhte ja personalitööga seotud põhidokumendid lasteaias.
  Toimetised nr. 27 on pealkirjaga Lasteaia tegevuseks vajalike põhidokumentide loend 2016.

  Sisukordadega saab tutvuda SIIN.

  Kõigil soovijatel palume saata e-kiri aadressil toimetised@merlecons.ee.

     Merlecons 2001-2018     e-kiri: info@merlecons.ee