Merlecons ja Ko OÜ
Estonia pst. 1-301
10143 Tallinn
Tel: 6 46 66 96
 
 

Lingid õigusaktideleÕpiabiga seotud lingid

  Hariduslike erivajadustega õpilaste klassides ja rühmades õppe ja kasvatuse korraldamise alused ning õpilaste klassi või rühma vastuvõtmise või üleviimise, klassist või rühmast väljaarvamise ning ühe õpilase õpetamisele keskendatud õppe rakendamise tingimused ja kord: Riigi Teataja.
  Põhikooli lihtsustatud riiklik õppekava: Riigi Teataja
  Koduõppe ja haiglaõppe tingimused ja kord: Riigi Teataja
  Koolikohustuse täitmise edasilükkamise tingimused ja kord: Riigi Teataja
  Nõustamiskomisjonile taotluse esitamise tingimused ja kord: Riigi Teataja
  Tugispetsialistide teenuse kirjeldus, selle teenuse riigi poolt osutamise ulatus, tingimused ja kord ning teenuste hinnad: Riigi Teataja


   Merlecons 2001-2018     e-kiri: info@merlecons.ee