Merlecons ja Ko OÜ
Estonia pst. 1-301
10143 Tallinn
Tel: 6 46 66 96
 
 

Lingid õigusaktideleÕppetegevusega seotud lingid

  Riigieksamite vormid ja ajad, ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2016/2017. õppeaastal: Riigi Teataja.
  Riigieksamite vormid ja ajad, ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2017/2018. õppeaastal: Riigi Teataja.
  2018/2019., 2019/2020. ja 2020/2021. õppeaasta koolivaheajad: Riigi Teataja.
  2017/2018. õppeaasta koolivaheajad: Riigi Teataja.
  Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord: Riigi Teataja.
  Õpilaskodu tegutsemise tingimused ja kord: Riigi Teataja.
  Põhikooli ja gümnaasiumi lõputunnistuse ning riigieksamitunnistuse statuut ja vormid: Riigi Teataja.
  Õpilase tunnustamise tingimused ja kord: Riigi Teataja.
  Keele- ja kultuuriõppeks võimaluste loomise tingimused ja kord: Riigi Teataja.
  Laste liikluskasvatuse kord: Riigi Teataja.
  Tasemetööde ning põhikooli ja gümnaasiumi lõpueksamite ettevalmistamise ja läbiviimise ning eksamitööde koostamise, hindamise ja säilitamise tingimused ja kord ning tasemetööde, ühtsete põhikooli lõpueksamite ja riigieksamite tulemuste analüüsimise tingimused ja kord: Riigi Teataja.
  Õpilasuurimuse ja praktilise töö ettevalmistamise ning hindamise tingimused ja kord: Riigi Teataja.
  Haridust tõendava dokumendi plankide ja medalite tellimise, väljastamise, tagastamise ja aruandluse kord: Riigi Teataja.
   Merlecons 2001-2018     e-kiri: info@merlecons.ee