Merlecons ja Ko OÜ
Estonia pst. 1-301
10143 Tallinn
Tel: 6 46 66 96
 
 

Lingid õigusaktideleÕpiabiga seotud lingid

  Põhikooli lihtsustatud riiklik õppekava: Riigi Teataja
  Koduõppe ja haiglaõppe tingimused ja kord: Riigi Teataja
  Koolikohustuse täitmise edasilükkamise tingimused ja kord: Riigi Teataja
  Tugispetsialistide teenuse kirjeldus ja teenuse rakendamise kord: Riigi Teataja
  Koolivälisele nõustamismeeskonnale soovituse andmiseks esitatavate andmete loetelu, taotluse esitamise ning koolivälise nõustamismeeskonna soovituse andmise tingimused ja kord: Riigi Teataja
  Lapse erilasteaeda või -rühma vastuvõtmise ning väljaarvamise alused ja kord: Riigi Teataja

  Hariduslike erivajadustega õpilaste klassides ja rühmades õppe ja kasvatuse korraldamise alused ning õpilaste klassi või rühma vastuvõtmise või üleviimise, klassist või rühmast väljaarvamise ning ühe õpilase õpetamisele keskendatud õppe rakendamise tingimused ja kord (kehtetu): Riigi Teataja.


   Merlecons 2001-2018     e-kiri: info@merlecons.ee