Merlecons - koolitus ja teabekeskus

Teadaanne

Head kliendid!
Rühmakoolitused ei toimu kuni eriolukorra lõpuni.
Toimuvad individuaalkoolitused distantsõppena. Koolitatav saab ise valida teema, õppesisu ja koolituseks sobiva aja (kuupäeva). Distantsõppe koolituse soovist andke meile teada e-kirja teel koolitus@merlecons.ee või helistage meile.
Konsultatsiooniks helistage või kirjutage meile.
Samuti jätkub toimetiste müük.
Oleme loonud kõik võimalused "kontaktivabaks" teeninduseks.

Koolituskeskuses toimuvad koolitused koolidele ja lasteaedadele

Rühmakoolitused ei toimu kuni eriolukorra lõpuni

Koolituskeskuses toimuvate koolituste õppekavad

Rühmakoolitused ei toimu kuni eriolukorra lõpuni

Koolitusele registreerimine

Individuaalsele distantsõppena läbiviidavale koolitusele registreerimiseks palume saata e-kiri aadressil koolitus@merlecons.ee. Registreerimisel on vajalik järgmine informatsioon: osaleja ees- ja perekonnanimi, isikukood, õppeasutus.

Merlecons Toimetised üksiknumbri tellimine

Perioodilise väljaande üksiknumbri tellimiseks palume saata e-kiri aadressil toimetised@merlecons.ee.

Seeria A

Nr. 10: Juhised eesmärgistatud õppekäigu läbiviimiseks
Nr. 9: Iseseisva õppimise oskuste süsteemne arendamine kujundava ehk õppimist toetava hindamise kaudu
Nr. 8: Kujundava hindamise kaudu iga õpilase arengu toetamine

Seeria B

Nr. 144: (uus) Õppetegevuse korraldamine olukorras, kus koolis on peatatud tavapärane õppetöö
Nr. 143: Kordade näidised: kodukord, arenguvestluse kord, sisehindamise kord, avaliku konkursi kord
Nr. 142: Nõuded õpilase individuaalse arengu jälgimise kaardi koostamisele
Nr. 141: Õpilaste turvalisuse tagamine koolis

Seeria C

Nr. 40: (uus) Õpetaja töölepingu sõlmimine ja lõpetamine koolieelses lasteasutuses
Nr. 39: Koolieelse lasteasutuse sisehindamise aruande ja arengukava näidised
Nr. 38: Lasteaia tegevuseks vajalikud põhidokumendid 2019
Nr. 37: Koolieelse lasteasutuse direktori käskkirjade näidised

 Merlecons - koolitus ja teabekeskus